top of page
Kvindelig ledelse i en ny kontekst

Denne workshop sætter fokus på det afgørende paradigmeskift

omkring den kvindelige leders muligheder for at udvikle sin egen ledelsesstil.

 

Kan hun skabe en ny transperent og intuitiv ledelsesstil, der er i harmoni 

med fremtidens behov for et anderledes og mere nuanceret ledelsebegreb

end det, vi kender i dag?

Kan vi komme nærmere en ny ledelsesstil, der anerkender og transformerer

behovet for såvel en feminin som en maskulin tilgang til ledelse?

På denne workshop udfordrer vi de gængse ledelsesteorier, ledelsesudtryk og ledelsesdilemmaer,

og vi sætter os for at definere, hvad vi som kvinder forstår ved det feminine og det maskuline felt.

Vi ser nærmere på de selvforståelser, der ligger i begrebet "den kvindelige leder".

Hvad er hun for en størrelse, hvad er hendes styrker og hvad er hendes svagheder.

 

Bliver kvindelig ledelse fastlåst på grund af kulturelle fortællinger,

af kvindesexistiske problematikker, eller er den kvindelige leder blot en leder,

der, selvom hun er kvinde, kun bevæger sig i det maskuline felt, fordi det er her vi

i mange decennier har defineret ledelse?

Vi stiller spørgsmålet om, hvordan ledelse ser ud i et feminint perspektiv,

og vi går ind i det urkvindelige kraftfelt og søger svar og konkrete metoder

til en nyfortolkning af det kvindelige ledelsesbegreb.

Bookning af workshop: mk@mariannekron.today

eller på mobil: +45 31186436

pris: 9.500 kr for et heldagsarrangement ( 9.00-16.00 )

Sted efter nærmere aftale.

Workshoppen henvender sig til kvindelige ledelsesgrupper i både den offentlige og i den private sektor.

workshop 2

bottom of page